UBND thành phố thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố
Đăng ngày 02-11-2018 14:46

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, chiều ngày 2-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, UBND thành phố đã họp phiên thường kỳ và thông qua một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố. Phần lớn các  dự thảo nghị quyết là về một số chế độ chính sách an sinh xã hội. 

UBND thành phố đã thông qua tờ trình và dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công  với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng. Theo đó , 55 cụ già yếu Người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng sẽ được  hỗ trợ tiền ăn theo mức 1.500.000 đồng/người/tháng. Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chưa được hưởng các chính sách trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ hàng tháng mức 1.000.000 đồng/người/tháng, 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trừ những người đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định) và hỗ trợ chi phí mai táng: 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố (trừ những người đang được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định). Quy định này nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với những người có công với nước. Tổng cộng kinh phí dành thực hiện chính sách này là trên 3,5 tỷ đồng/năm, tăng hơn so với quy định trước đây khoảng 1.368 triệu đồng.

Một trong những chính sách nhân văn được UBND thành phố thông qua các dự thảo chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố là các mức chi và chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố. Theo đó người đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập (học viên) được hõ trợ tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 1,3 mức lương cơ sở/học viên/năm. iền văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí:  Ngoài mức chi cho mỗi học viên theo quy định chung, ngân sách thành phố cân đối bố trí kinh phí để mua sắm, sửa chữa các dụng cụ thể thao, trang thiết bị phục vụ văn nghệ và tổ chức hội thi, hội diễn…phục vụ các học viên cai nghiện với mức tối đa không quá 200.000.000 đồng/năm.

Đối với người chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng cũng được miễn các khoản đóng góp về chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy; các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn và tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện. Đồng thời những người được phân công theo dõi, quản lý người cai nghiện tại gia đình - cộng  và người được phân công theo dõi, giúp đỡ, giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú 350.000 đồng/người/tháng (tính theo đối tượng cai nghiện)

Liên quan đến việc điều trị quản lý người nghiện ma túy, UBND thành phố cũng thông qua quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Theo đó nhưng người làm công việc trực tiếp (Người làm công tác chuyên môn y tế, quản giáo, quản lý an ninh trật tự, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề, dạy văn hóa, hướng dẫn lao động trị liệu, vận chuyển và nhân viên dinh dưỡng) được hưởng mức trợ cấp cao nhất là 10.000.000 đồng/người/tháng (bác sĩ); Người làm công việc gián tiếp  được hưởng mức cao nhất là 7.000.000 đồng/người/tháng.

Tại phiên họp lần này, Sở LĐTB XH đã trình UBND thành phố thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đề xuất phương án chuẩn hộ nghèo, hộ cạn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều và một số chính sách nhằm thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững áp dụng cho giai đoạn 2019-2023. Theo đề xuất mức chuẩn hộ nghèo được xác định cao hơn mức chuẩn hộ nghèo của trung ương,phân chia thành hai khu vực.  Khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.300.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số trở lên/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (từ 30 điểm trở lên/100 điểm). Tại khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 1.900.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số trở lên/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (từ 30 điểm trở lên/100điểm).  

Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn được xác định là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (dưới 30/100 điểm);  Khu vực thành thị  là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 1.900.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số/12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (dưới 30/100 điểm). Với việc xác định như trên thì  tổng số hộ nghèo toàn thành phố được xác định là 20.249 hộ, chiếm tỷ lệ 7,47% tổng số hộ dân cư. Con số này thấp hơn  so với tổng số hộ nghèo được tính theo chuẩn cũ năm 2016, thành phố có 23.276 hộ, chiếm tỷ lệ 7,92%). Thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo nhằm nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều xuống còn 3,51%, bình quân giảm 1,0-1,5%/năm), đến năm 2023, Đà Nẵng cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố.

Phiên họp UBND lần này cũng thảo luận sôi nổi và cho ý kiến trình HĐND thành phố thông qua Đề án đặt đổi tên đường với 178 tên đường và 4 công trình được đặt mới, điều chỉnh tên đường đối với một số đoạn của đường Huyền Trân Công Chúa tại quận Ngũ Hành Sơn. Đối với công trình cầu vượt tại nút giao thông Ngã Ba Huế, qua thảo luận, đa số thành viên UBND thành phố đề nghị đặt là Nút Giao thông Ngã ba Huế thay cho tên gọi Cầu Vượt Ngã Ba Huế như đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao.

Nhiều vấn đề quan trọng khác sẽ được UBND thành phố thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp đầu tuần tới trước khi trình kỳ họp HĐND lần thứ 9 dự kiến sẽ tiến hành vào đầu tháng 12 năm nay.

LÊ HOA