Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng
Đăng ngày 13-07-2018 01:25

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, công sở tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng. Cụ thể:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị ban hành và yêu cầu đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, gửi Sở Công Thương trước ngày 25-7-2018, định kỳ báo cáo tình hình sử dụng điện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10-10-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước và vận động nhân dân thực hiện. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế -xã hội; tiếp tục phổ biến quy định tính tiền điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang đến nhân dân để tăng cường ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

NGÔ HUYỀN