Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương
Đăng ngày 14-06-2018 11:47

Ngày 14-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức cho biết, hơn 10 năm qua, Quận ủy Cẩm Lệ đã chủ động triển khai, nghiên cứu sâu và cụ thể những vấn đề của Nghị quyết số 22-NQ/TW phù hợp với tình hình Đảng bộ, từ đó xây dựng Chương trình hành động và tổ chức quán triệt. Qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên của quận về vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, sự cần thiết của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó thống nhất trong hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới cũng được quận chú trọng, đảm bảo chất lượng; từ năm 2008 đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp mới gần 1.500 đảng viên. Đội ngũ cán bộ quận, phường từng bước được trẻ và chuẩn hoá về chuyên môn. Quận đã tiếp nhận 16 học viên Đề án 89 về công tác tại các phường, đến nay, đã có 12 đồng chí được bố trí vào vị trí lãnh đạo. Đặc biệt, quận đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Quận ủy đồng thời là Chủ tịch UBND quận và tại phường Hòa Thọ Đông, và mô hình này đã đem lại một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành, phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận có nhiều khởi sắc, từ 4 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân vào năm 2008 thì đến nay đã có 14 tổ chức đảng với 81 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Quận ủy thực hiện thường xuyên với nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề và đột xuất theo chương trình, kế hoạch, chất lượng trong công tác kiểm tra giám sát được nâng lên, qua đó đã xử lý kỷ luật 101 trường hợp đảng viên, từ đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW trong thời gian đến, Quận ủy Cẩm Lệ đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tăng chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên của quận trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Cùng với đó, đi đôi với tinh giản số lượng, có những chính sách khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để những người hoạt động không chuyên trách công tác ở phường, xã yên tâm công tác và cống hiến.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đã đạt được của Quận ủy Cẩm Lệ qua 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW. Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, cụ thể như một số Đảng bộ phường vẫn còn lúng túng trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về xây dựng, đất đai, cư trú; còn sơ hở, lỏng lẻo và để xảy ra những vi phạm trong quản lý xây dựng, xây nhà không phép, sai phép. Công tác vận động, thuyết phục quần chúng liên quan đến giải tỏa đền bù, khiếu kiện đất đai còn hạn chế, đặc biệt tại địa bàn phường Hòa Xuân. Trước thực trạng này, ông yêu cầu quận phải có những giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng này. Công tác tuyển dụng công chức và bố trí CBCC tại quận Cẩm Lệ còn nhiều bất cập như số lượng lớn hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính (42 người), đơn vị sự nghiệp (43 người), vượt chỉ tiêu được giao, không đúng quy định của UBND thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trong thời gian đến, trong công tác tạo nguồn và bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển theo hướng chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Cùng với đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phải được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Đi đôi với với triển khai các quy định, chủ trương mới của Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận cũng phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ nhằm đảm bảo mọi quy định đều được thực thi, kịp thời uốn nắn các sai phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, Quận ủy, HĐND, UBND quận phải nghiêm túc và khẩn trương chỉ đạo, rà soát, sắp xếp công tác cán bộ tại địa phương theo đúng tinh thần Kết luận số 17-KL/TW ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Đề án Cán bộ trẻ, Đề án cán bộ nữ; chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Võ Công Trí cũng cho hay, những bài học kinh nghiệm, nhất là những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW được trao đổi tại buổi làm việc này sẽ được Thành ủy tổng hợp và có báo cáo đánh giá toàn diện, phục vụ cho Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW sẽ được Thành ủy tổ chức sắp tới đây.

QUỲNH ĐAN