Cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ hạng mục sai phép tại dự án Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Sơn Trà
Đăng ngày 08-06-2018 04:40

Ngày 5-6, UBND thành phố đã có Công văn số 4201/UBND-QLĐTh chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn kiểm điểm làm rõ và xử lý nghiêm túc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ tham mưu, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Sơn Trà, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 20-6.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức phương án cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình xây dựng sai phép đối với dự án nêu trên, báo cáo kết quả trong tháng 6-2018.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng nghiêm khắc phê bình UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An vì đã chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Cũng theo Công văn này, UBND thành phố thông tin cho biết, qua kiểm tra và xem xét quá trình xử lý của các cơ quan liên quan và chủ đầu tư đối với công trình sai phép nêu trên cho thấy việc chỉ đạo xử lý hành vi vi phạm của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên tại dự án Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Sơn Trà đã được Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật tại Công văn số 669/UBND-QLĐTh ngày 29-1-2018, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai tháo dỡ trên thực tế.

Vì vậy, các chỉ đạo nêu trên của UBND thành phố nhằm giữ nghiêm kỷ cương hành chính và lập lại trật tự trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.

QUỲNH ĐAN