Công văn số 3824/UBND-QLĐTh ngày 24/05/2018 về việc Không xem xét giải quyết thuê căn hộ chung cư đối với các trường hợp đã có quyền sở hữu đất ở,nhà ở
Đăng ngày 06-06-2018 09:09
File đính kèm

Các tin khác