Kế hoạch số 3850/UBND-QLĐTh ngày 25/05/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN và Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 06-06-2018 09:09
File đính kèm

Các tin khác