Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
Đăng ngày 01-06-2018 16:15

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, ngày 1.6, Thường trực HĐND đã tổ chức cuộc họp nhằm xem xét việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại tồn đọng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan UBND, Tòa án nhân dân, Viên Kiểm sát nhân dân, thanh tra  và các cơ quan có liên quan của thành phố.

Cuộc họp đã đánh giá tình hình thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, đồng thời đi sâu vào phân tích đối với một số trường hợp cụ thể. Từ ngày 1.1.2017 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển cho UBND thành phố 235 đơn công dân và đến nay, UBND thành phố đã giải quyết 195 đơn.

Thực tế, công tác giải quyết đơn thư công dân gặp không ít khó khăn vướng mắc. Trong số các đơn khiếu nại có 35 trường hợp khiếu nại đã được giải quyết nhiều lần, nhiều cấp nhưng công dân vẫn cứ gửi đơn đến các cơ quan để khiếu nại. Các trường hợp này cần có sự thống nhất giữa các cơ quan nội chính để tuyên bố chấm dứt việc giải quyết đối với những trường hợp này. UBND thành phố cũng thống nhất sẽ ban hành thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật

Trong số 30 vụ việc chưa hoàn thành việc giải quyết thực tế đang gặp vướng mắc về nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến là những chồng chéo trong các quy định của pháp luật như các trường hợp khiếu nại về đấu giá quyền sử dụng đất, kiến nghị hỗ trợ ảnh hưởng do việc giảm mặt cắt đường khi thành phố thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông (nút giao thông Ngã Ba Huế) , vụ án dân sự có liên quan đến quyết định hành chính của UBND thành phố, thực hiện chủ trương bố trí đất cho gia đình chính sách. Những trường hợp này cần thống nhất chung cách giải quyết giữa các cơ quan chức năng, hoặc báo cáo kiến nghị xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương đối với những trường hợp do xung đột giữa các quy định pháp luật. Qua thảo luận, đại diện các cơ quan cũng đã thảo luận và cho ý kiến xử lý đối với một số trường hợp điển hình. Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết đối với phần lớn các trường hợp do HĐND chuyển đến.  

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh yêu cầu giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Việc giải quyết phải đảm bảo công bằng, khách quan, công khai minh bạch, tuân thủ kỷ cương pháp luật. Đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài cần lưu ý việc giải quyết dứt khoát, tránh trường hợp mỗi lần đối thoại lại nhượng bộ tăng mức hỗ trợ khiến người khiếu nại có cơ sở tiếp khiếu. Đối với các trường hợp đã được giải quyết dứt điểm phải được tích hợp công khai trên các phương tiện thông tin của chính quyền để người dân cũng như các cơ quan liên quan được biết.

LÊ HOA