Biểu dương, khen thưởng 72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
Đăng ngày 11-06-2018 09:18

Ngày 11-6, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thành ủy, HĐND, quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn thành phố; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định ý nghĩa to lớn và giá trị sâu sắc của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong suốt 70 năm qua. Lời kêu gọi trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp của thành phố đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là thi đua theo chủ đề năm như Năm công tác cán bộ và cải cách hành chính, Năm Doanh nghiệp; Năm Văn hóa, văn minh đô thị; Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư..., qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy các nguồn lực, tập trung giải quyết vấn đề chủ yếu, có tính cấp thiết của cả thành phố.

Bên cạnh các phong trào thi đua do Trung ương phát động như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…, thành phố còn triển khai các phong trào thi đua theo sự kiện, chuyên đề; đẩy mạnh việc tôn vinh những tấm gương sáng, người tốt, việc tốt theo lĩnh vực, ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải thưởng.

“Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng. Nhìn lại chặng đường vừa qua, mặc dù còn không ít hạn chế và khuyết điểm, nhưng rõ ràng thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo. Thành quả nổi bật nhất của chúng ta là đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự điều hành và đánh giá đúng của chính quyền, sự tham gia phát động, vận động của Mặt trận, đoàn thể thì ở đó phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt và luôn có sức sống”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2016 – 2017 được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ

Trong thời gian tới, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn lúc nào hết, phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng. Cùng với đó, các ngành, các cấp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố giai đoạn 2015-2020 và những giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, 72 tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2016 – 2017 đã được UBND thành phố trao tặng Bằng khen.  

QUỲNH ĐAN