CHÀO MỪNG TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 TẠI TP ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Sáng 7-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN Nghị quyết 525)ngày 27-9-2012 của Ủy ban Thường vụ QH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu QH thay thế cho Nghị quyết liên tịch số 06 trước đây Untitled Document

ĐỔI MỚI TIẾP XÚC CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

 

Các đồng chí: Huỳnh Nghĩa, Phó trưởng Đoàn đại biểu QH thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đồng chủ trì hội nghị.

 

Ảnh VTD

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Nghĩa giới thiệu về Nghị quyết 525 gồm 6 chương, 40 điều. Trong đó có những điểm mới đáng lưu ý.

Đại biểu QH có thể TXCT ngoài nơi ứng cử

Nghị quyết quy định rõ trách nhiệm, đề cao tính chủ động của đại biểu QH trong việc tiếp xúc, liên hệ với cử tri; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tổ chức hoạt động TXCT của đại biểu QH; đồng thời bổ sung trách nhiệm giám sát và các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.
 Về hoạt động TXCT, Nghị quyết 525 tiếp tục kế thừa quy định của Nghị quyết 06.  Bên cạnh đó, có điểm mới là đại biểu QH có thể TXCT  ngoài tỉnh, thành phố nơi đại biểu QH ứng cử. Để bảo đảm đông đảo cử tri tham dự, khắc phục tình trạng “đại“ cử tri, cử tri “chuyên trách”, hội nghị TXCT được thông báo công khai và thành phần tham dự bao gồm 5 thành phần: Đại biểu QH; đại biểu HĐND trong trường hợp đại biểu QH phối hợp với đại biểu HĐND cùng TXCT; cử tri làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cử tri ở thôn, buôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa phương có trách nhiệm tham dự để tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức cuộc TXCT và các cơ quan, tổ chức, đơn vị phục vụ cuộc TXCT.

Điểm mới căn bản trong nội dung chương trình TXCT là: Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của chính quyền địa phương thì lãnh đạo chính quyền địa phương phải trực tiếp đứng lên tiếp thu, giải quyết ngay hoặc cam kết thời gian giải quyết và phản hồi cho cử tri biết. Từ nay trở đi, đại biểu QH chỉ ghi nhận, giải trình, tiếp thu kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương; không tiếp thu ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Có thời hạn giải quyết, trả lời ý kiến cử tri

Nghị quyết mới quy định rõ thời hạn gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm của các cơ quan trong việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị cử tri. Theo đó, chậm nhất là 5 ngày sau khi kết thúc đợt TXCT trước và sau kỳ họp QH hoặc sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri do đại biểu QH thu thập gửi đến, Đoàn đại biểu QH phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổng hợp, phân loại và báo cáo Ủy ban Thường vụ QH, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức ở Trung ương; chuyển kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở địa phương để yêu cầu giải quyết. Việc tập hợp, tổng hợp phải theo mẫu mới của Ban Dân nguyện của QH.

Nghị quyết mới quy định theo hướng phân chia rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thời hạn giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri và trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết. Ủy ban Thường vụ QH giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan Trung ương. Ngoài ra, Nghị quyết 525 cũng bổ sung quy định về trách nhiệm giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của đại biểu QH và Đoàn đại biểu QH; xác định rõ các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; trách nhiệm phối hợp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng TXCT với đại biểu QH. Theo đó, các ý kiến đề nghị đại biểu QH trước khi TXCT cần thông báo định hướng những nội dung cần nghe để cử tri có thời gian chuẩn bị trước. Trong quá trình TXCT, đại biểu QH cần trình bày ngắn gọn, dành chủ yếu thời gian cho cử tri nói.

S.Trung (Báo ĐN)

Loading
Số lượt truy cập :
2190003
Login