'

Đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Mô tả quy trình

Đối với cơ sở hành nghề thú y:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận TN & trả HS.
Bước 3: Nếu hồ sơ đạt, 14 ngày sau nhận chứng chỉ hành nghề thú y. Nếu hồ sơ chưa đạt thì được hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận TN & trả HS kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu chưa đảm bảo theo quy định thì không tiếp nhận đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bổ sung điều chỉnh. Nếu đạt:
+ Phát hành phiếu tiếp nhận và hẹn thời gian trả kết quả khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
+ Ghi chép và cập nhật các nội dung liên quan vào tổ tiếp nhận giao trả hồ sơ.
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Kỹ thuật.
Bước 3: P. Kỹ thuật nhận hồ sơ đi thẩm định cơ sở và lập biên bản kiểm tra điều kiện.
+ Nếu cơ sở đạt yêu cầu (có biên bản kèm theo) thì P. Kỹ thuật trình Chi cục trưởng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
+ Nếu cơ sở không đạt yêu cầu (có biên bản kèm theo) thì yêu cầu cơ sở khắc phục theo qui định.
Bước 4: Trình LĐ ký cấp chứng chỉ: Hồ sơ sau khi ký và đóng dấu xong chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để giao cho tổ chức cá nhân theo đúng thời gian hẹn trả.
Bước 5: Giao trả kết quả - lưu trữ hồ sơ: Là quá trình bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện các công việc sau:
+ Giao kết quả xử lý hồ sơ hoặc phiếu gia hạn cho các tổ chức các nhân theo đúng phiếu tiếp nhận – giao trả. Kết quả được giao cho tổ chức các nhân một bản chính
+ Thu phí và lệ phí theo thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2012 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
+ Ghi chép và cập nhật kết quả giải quyết vào sổ theo dõi việc tiếp nhận – giao trả hồ sơ theo qui định.

Thủ tục biểu mẫu

- Hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;
+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (phải qua công chứng);
+ Sơ yếu lý lịch phải xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
+ Giấy khám sức khỏe;
+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ công chức.
- Thời gian giải quyết: 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP Đà Nẵng.
Địa chỉ: 18 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84.511) 3822235 - Fax: (84.511) 3837146
Email: banbientapsnn@danang.gov.vn