ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Thông báo

Kế hoạch liên ngành về tổ chức hội thi Tin học trẻ TP.Đà Nẵng 2011

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội tuyển của thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVII- 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, Ban ngành tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố năm 2011.

 

Mục đích yêu cầu:

Đẩy mạnh phong trào dạy và học Tin học trong các trường phổ thông, các  trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Tin học - Nghiệp vụ trong thành phố (gọi chung là các đơn vị, trường học) nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin.

Đưa Hội thi “Tin học trẻ” vào kế hoạch và nhiệm vụ của các đơn vị, trường học nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi công nghệ thông tin.

Vận động các ngành, các cấp tham gia và hỗ trợ cho Hội thi.

Chọn lựa để tiếp tục bồi dưỡng dài hạn và chuyên sâu hơn cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVII - 2011.

Góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Định hướng cho học sinh việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên Internet theo đúng quy định của pháp luật. 

Kế hoạch tổ chức Hội thi:

Mỗi Phòng GDĐT, mỗi Trường THPT, mỗi Trung tâm là một đơn vị dự thi; Học sinh giỏi Tin học trong các trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT), các trung tâm - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi: Phần thi chung, Phần thi PMST. Lớp học (THCS, THPT), Liên đội trường THCS, Đoàn trường THPT (Đoàn trung tâm) và cá nhân học sinh - được đơn vị dự thi giới thiệu, đều có thể đăng ký dự thi Phần Diễn đàn.

Có 3 phần dự thi: Phần thi chung (cá nhân, chia làm 3 bảng dành cho từng khối học), Phần thi phần mềm sáng tạo, Phần thi chấm chọn, xếp giải các Diễn đàn (forum) trên mạng của tập thể học sinh.

Các Đơn vị đăng ký dự thi gửi danh sách thí sinh Phần thi chung và Phần thi PMST (theo mẫu kèm) về Thành Đoàn Đà Nẵng (Đường Xuân Thủy, Quận Cẩm Lệ) chậm nhất là 28/3/2011; Không hạn chế số lượng thí sinh đăng ký dự thi các mục ở cả 3 cấp học (kể cả học sinh chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Thông tin chi tiết hội thi vui lòng xem thêm trong tệp đính kèm.

Theo danang.edu.vn