ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Phạm Đức Nam (1922-2004)

Phạm Đức Nam sinh ngày 02/02/1922 tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tham gia cách mạng từ tháng 5/1945, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 9/1947. Năm 1948, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Huyện ủy Điện Bàn, rồi Trưởng phòng nghiên cứu của Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 1952, làm Chi sở trưởng sở Kho thóc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Tháng 4/1955, tập kết ra Bắc, được điều về công tác ở Ban Liên hiệp định chiến cùng với ông Hồ Nghinh, lúc bấy giờ ở tại thành phố Đà Nẵng (từ tháng 10/1955 đến tháng 9/1956). Từ cuối năm 1956 đến năm 1958, công tác ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Cuối năm 1958, trở về chiến trường miền Nam, tham gia trực tiếp cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày Quảng Nam – Đà Nẵng được giải phóng (29/3/1975). Ông tham gia Tỉnh ủy Quảng Nam năm 1960, rồi Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà. Phạm Đức Nam là một trong số cán bộ chủ chốt đã tổ chức và lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống Mỹ trên chiến trường ác liệt nhất của miền Nam, được phân công phụ trách công tác tiền phương. Ông cũng là người đi chiếc xe đầu của đoàn xe 10 chiếc đưa đồng chí Võ Chí Công và Hồ Nghinh vào tiếp quản Đà Nẵng chiều ngày 29/3/1975 và chi viện cho đoàn quân tiến về Nam giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Sau ngày giải phóng, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Quảng Đà, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, ông đã có nhiều cống hiến xuất sắc. Ông là một trong những người lãnh đạo của tỉnh đã có công tranh thủ sự đồng tình của Chính phủ về quyết định cho xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh sau ngày toàn thắng và là người chỉ huy đốc chiến say sưa trên công trường này, và chỉ sau hơn hai năm đã hoàn tất hồ chứa 344 triệu mét khối nước đủ tưới cho 23.000 hecta diện tích, biến vùng đất khô cằn của nửa tỉnh phía nam từ một vụ lúa dựa vào nước trời, thành hai, ba vụ lúa/ năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phạm Đức Nam là người dẫn đầu trong giải pháp thâm canh, tăng vụ, đưa lại những vụ mùa bội thu, được nông dân gọi ông bằng cái tên mới: “ông Phạm Xuân Hè”.

Phạm Đức Nam là một cán bộ lãnh đạo mẫu mực, chí công vô tư, giàu lòng thương yêu, quí trọng đối với đồng đội, đồng chí, đồng bào trong những lúc nguy nan, căng thẳng nhất, kề bên cái chết cũng như trong những giờ phút thư thả nhất. Trong thời chiến cũng như thời bình, ông sống chan hòa, lạc quan và đầy ắp nghĩa tình với mọi người. Ông mất ngày 12/3/2004 tại thành phố Đà Nẵng.

Cổng TTĐT thành phố