ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Giới thiệu Bộ máy tổ chức Các cơ sở giáo dục - đào tạo

Các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Các Phòng Giáo dục - Đào tạo và Trung tâm Giáo dục thường xuyên)

 I. Phòng Giáo dục và Đào tạo
01. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hải Châu
- Địa chỉ: 494 Ông Ích Khiêm
- Tel : (84.0511) 3821373
- Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Ngưng

02. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê
- 391/1 Trần Cao Vân
- Tel : (84.0511) 3892484 - 3652144
- Trưởng phòng: Vĩ Sách

03. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Sơn Trà
- Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông
- Tel : (84.0511) 3844363 - 3848212
- Trưởng phòng: Vũ Bá Bảo

04. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Liên Chiểu
- Địa chỉ: 90 Ngô Thì Nhậm
- Tel : (84.0511) 3845204
- Trưởng phòng: Huỳnh Sự

05. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn
- Địa chỉ: Đường Chu Cẩm Phong
- Tel : (84.0511) 3961431
- Trưởng phòng: Nguyễn Lâm

06. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cẩm Lệ
- Địa chỉ:
- Tel : (84.0511) 3674215
- Trưởng phòng: Hoàng Cầm

07. Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hòa Vang
- Địa chỉ:
- Tel : (84.0511) 3846154
- Trưởng phòng: Lê Văn phước

I. Trung tâm Giáo dục thường xuyên
01. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Hải Châu
- Địa chỉ: 221/2 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu
- Tel : (84.0511) 3812853
- Giám đốc: Nguyễn Tấn Giao

02. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Liên Chiểu
- Địa chỉ: Khối phố Chơn Tâm 1B - Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu
- Tel : (84.0511) 3841845
- Giám đốc: Hồ Như Nghị

03. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Khê
- Địa chỉ: 725 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê
- Tel : (84.0511) 3826573 - 3832326
- Giám đốc: Nguyễn Văn Thục

04. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Sơn Trà
- Địa chỉ: 196 Nguyễn Công Trứ - Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà
- Tel : (84.0511) 3984173 - 3984174
- Giám đốc: Lê Viết Hoàng

05. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ngũ Hành Sơn
- Địa chỉ: 527 Lê Văn Hiến - Quận Ngũ Hành Sơn
- Tel : (84.0511) 3847546 - 3969900
- Giám đốc: Trương Quang Điệp

06. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Cẩm Lệ
- Địa chỉ: 52 Trường Chinh - Quận Cậm Lệ
- Tel : (84.0511) 3846777
- Giám đốc: Đinh Mùi

07. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoà Vang
- Địa chỉ:
- Tel : (84.0511) 3782270
- Giám đốc: Ngô Tất Hiền

08. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ: 825 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà
- Tel : (84.0511) 3844643 - 3831208
- Giám đốc: Phạm Văn Xê