ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Giới thiệu Bộ máy tổ chức Các ban quản lý dự án thuộc UBND TP

Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng

 

1. Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
    - Địa chỉ: Khu A1 - Chung cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc
    - Điện thoại: (0511) 3920477
    - Fax: (0511) 3920488

2. Ban Quản lý Dự án công trình Giao thông nông thôn
    - Địa chỉ: 78 Đường 2 tháng 9
    - Điện thoại: (0511) 3574002
    - Fax: (0511) 3574001

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính
    - Địa chỉ: 33 Pasteur
    - Điện thoại: (0511) 3822753
    - Fax: (0511) 3982609

4. Ban Quản lý Dự án hạ tầng giao thông đô thị
    - Địa chỉ: 289 Nguyễn Tất Thành
    - Điện thoại: (0511) 3812205
    - Fax: (0511) 3812261

5. Ban Quản lý các Dự án phát triển đô thị Đà Nẵng
    - Địa chỉ: 06 Nguyễn Du 
    - Điện thoại: (0511) 3887417
    - Fax: (0511) 3887417

6. Ban Quản lý Dự án Công trình đường Bạch Đằng Đông
    - Địa chỉ: 774 Ngô Quyền
    - Điện thoại: (0511) 3944104/ 3944105
    - Fax: (0511) 3944114

7. Ban Quản lý các Dự án tái định cư
    - Địa chỉ: 06 Nguyễn Du
    - Điện thoại: (0511) 3572673
    - Fax: (0511) 3572673

8. Ban Quản lý các Dự án Xây dựng Đà Nẵng
    - Địa chỉ: 68 Trần Phú
    - Điện thoại: (0511) 3817118
    - Fax: (0511) 3817118

09. Ban Quản lý và Khai thác Cảng cá Thọ Quang 
    - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang
    - Điện thoại: (0511) 3924760
    - Fax: (0511) 3

10. Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang
    - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang
    - Điện thoại: (0511) 3923066
    - Fax: (0511) 3923041

11. Ban Quản lý Dự án trồng rừng phòng hộ
    - Địa chỉ: Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu
    - Điện thoại: (0511) 3738520
    - Fax: (0511) 3738520

12. Ban Quản lý các dự án Nam Lào thành phố Đà Nẵng
    - Địa chỉ: 6A Nguyễn Du
    - Điện thoại: (0511) 3898313
    - Fax: (0511) 3

13. Ban Giải tỏa đền bù các Dự án đầu tư và xây dựng TP Đà Nẵng
    - Địa chỉ: 306 Phan Chu Trinh
    - Điện thoại: (0511) 3872749
    - Fax: (0511) 3872749

14.  Ban Giải tỏa đền bù các Dự án đầu tư và xây dựng số 2
    - Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu
    - Điện thoại: (0511) 3600327
    - Fax: (0511)

15. Ban Giải tỏa đền bù các Dự án đầu tư và xây dựng số 3
    - Địa chỉ: 90/4 Trần Phú
    - Điện thoại: (0511) 3817879
    - Fax: (0511) 3817681

16. Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên
    - Địa chỉ: 54 Thái Phiên 
    - Điện thoại: (0511) 3562677/ 3562679
    - Fax: (0511) 3562678

17. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
    - Địa chỉ: 175 Trần Phú
    - Điện thoại: (0511) 3822500
    - Fax: (0511) 3822750

18. Ban Quản lý Dự án Cầu Rồng
    - Địa chỉ: 07 Lý Nam Đế
    - Điện thoại: (0511) 3945522
    - Fax: (0511) 3945511

19. Ban Quản lý vận hành cầu Sông Hàn
    - Địa chỉ: 496B Ngô Quyền
    - Điện thoại: (0511) 3934017