Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 33 Đăng ngày 20-08-2018 09:18
  • Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng dùng xe mô tô chở thực phẩm tươi sống không đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường Đăng ngày 17-08-2018 09:53
  • Cấm đỗ xe trên một số tuyến đường thuộc lộ trình Chạy việt dã xuyên Việt Đăng ngày 17-08-2018 08:59
  • Hơn 6,4 tỷ đồng mua sắm bàn ghế học sinh THPT năm 2018 Đăng ngày 15-08-2018 23:47
  • Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em Đăng ngày 15-08-2018 23:45
  • Gần 3 tỷ đồng đầu tư cải tạo, nâng cấp các Trạm Y tế phường Đăng ngày 14-08-2018 22:51
  • Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED Đăng ngày 14-08-2018 22:41
  • Triển khai thực hiện xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu Đăng ngày 14-08-2018 22:40
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 32 Đăng ngày 13-08-2018 07:41
  • Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo Đăng ngày 13-08-2018 07:36