Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi)
Mã số hồ sơ: 1500534664175
Cơ quan: UBND xã Hòa Phước
Ngày nộp: 20-07-2017 21:08:00
Ngày trả: 21-07-2017 14:17:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:13852311

Liên kết website